THÔNG TIN LIÊN HỆ

UBND thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ:  thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Điện thoại: 0233 3

Faxx: 0233 3

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Hồ Xá