Niêm yết công khai theo Quy chế Dân chủ cơ sở
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao

Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao

Theo kết quả thống kê hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử từ đầu năm đến ngày 4/3/2021, huyện Vĩnh Linh chỉ có 3 đơn vị là UBND thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Hà và Vĩnh Lâm đã nghiêm túc thực hiện và đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 50% theo yêu cầu.
Thực hiện dân chủ cơ sở và vai trò đi đầu của “dân vận chính quyền”

Thực hiện dân chủ cơ sở và vai trò đi đầu của “dân vận chính quyền”

Sáng 4/7, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để thảo luận về kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị khóa XI "Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở".
(Tin demo)  Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

(Tin demo) Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.
(Tin demo)  Đoàn giám sát Quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại huyện Vĩnh Linh

(Tin demo) Đoàn giám sát Quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại huyện Vĩnh Linh

Ngày 13/9/2016, Đoàn giám sát Quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo QCDC huyện Vĩnh Linh và xã Vĩnh Tú về tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn
Tin đã đưa
Trang:
   

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Hồ Xá