Tin tức - Sự kiện

Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ năm - khóa XIII.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 21/09/2022 5:43:32 CH

Thực hiện Kế hoạchsố 51-KH/HU ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong 04 ngày từ ngày 14-17/9/2022, Đảng ủy thị trấn Hồ Xá đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm khóa XIII của cho gần 1.100 cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, đợt học tập quán triệt lần này được chia làm 04 lớp. Báo cáo viên của hội nghị gồm Đồng chí Lê Thị Phượng: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND thị; đồng chí Thái Nam Sơn: Phó Bí thư Đảng ủy -  chủ tịch UBND thị.

 

 

Qua 04 ngày tổ chức học tập Nghị quyết cán bộ, đảng viên đã được các đồng chí báo cáo viên quán triệt với các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổ mới. hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tăng cường cũng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng  cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng - khóa XIII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Từ đó để mỗi cán bộ, đảng viên nắm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới của Nghị quyết hội nghị lần thứ năm. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

 

Ảnh, bài: Ban biên tập

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ năm - khóa XIII. (21/9/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. (23/7/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Đảng ủy thị trấn Hồ Xá chỉ đạo đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022 -2025. (15/7/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 34-NQ/ĐU của Đảng ủy thị trấn Hồ Xá; tổng kết công tác bầu cử khu phố trưởng nhiệm kỳ 2022 -2025. (28/6/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022. Các nội dung hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư - khóa XIII. (15/4/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Hội Cựu chiến binh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. (29/3/2022)
Hồ Xá: Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 (15/2/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. (11/1/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND thị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. (7/1/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Hồ Xá