XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH

Vĩnh Linh thành lập BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 13/01/2021 2:26:50 CH

Ngày 6/1/2021, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn huyện.

 

 

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn huyện Vĩnh Linh gồm có 20 thành viên do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND huyện là Phó trưởng ban Thường trực. Bên cạnh đó, huyện cũng thành lập một Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm có 3 thành viên.

 

BCĐ và Tổ giúp việc có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu UBND huyện xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm của tỉnh; giúp UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, đô thị thông minh. Phòng VH-TT là cơ quan Thường trực của BCĐ.

 

Nguồn Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Hồ Xá